Οι αποκωδικοποιητές με ενσωματωμένους σκληρούς δίσκους, όπως για παράδειγμα ο αποκωδικοποιητής του Sky+, θα εξαιρούνται από τους τελωνειακούς δασμούς μετά από σημαντική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Για τελωνειακούς σκοπούς οι συσκευές θα κατηγοριοποιούνται ως αποκωδικοποιητές με λειτουργίες επικοινωνίας και όχι ως συσκευές εγγραφής. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα εξαιρούνται από τους τελωνειακούς δασμούς, ενώ έως τώρα επιβαρύνονταν με 13,6%. Τα ποσοστά των δασμών για αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες καθορίζονται με ευρωπαϊκό νόμο. Κάθε χρόνο δημοσιεύεται κατάλογος με τις κατηγορίες των αγαθών και με τα ποσοστά των δασμών που επιβαρύνουν κάθε μία από αυτές. Το BSkyB είχε αμφισβητήσει την απόφαση που αφορούσε τους δασμούς στον PVR του Sky+, την ώρα που αυτός κατασκευαζόταν από την Pace, η οποία αργότερα συντάχθηκε με τον Sky. Οι δύο εταιρείες υποστήριξαν ότι οι δέκτες του Sky+ πρέπει να λογίζονται ως αποκωδικοποιητές με λειτουργίες επικοινωνίας, με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαν να απαλλαχθούν από τους δασμούς που τις επιβάρυναν. www.digitaltvinfo.gr

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο και τελικά αποφάσισε ότι οι καταναλωτές που γίνονται συνδρομητές σε παρόχους υπηρεσιών όπως ο Sky, το κάνουν κατ αρχήν για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα που προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες και για να μπορέσουν να το επιτύχουν αυτό χρειάζονται έναν αποκωδικοποιητή όπως αυτός του Sky+. Η λειτουργία εγγραφής των προγραμμάτων που είναι διαθέσιμη σε αυτό το μοντέλο, δεν είναι παρά μία επιπρόσθετη υπηρεσία. Οι καταναλωτές που επιλέγουν αυτό το προϊόν αρχικά αναζητούν όχι την λειτουργία εγγραφής, αλλά την λειτουργία αποκωδικοποίησης των τηλεοπτικών σημάτων, αν και η επιλογή τους μπορεί να επηρεαστεί από το γεγονός ότι η συσκευή έχει και λειτουργία εγγραφής ή από τον αριθμό των ωρών προγραμμάτων που μπορεί να καταγράψει αυτή.


Το Δικαστήριο δήλωσε ότι η απόφαση αυτή ενισχύθηκε από το γεγονός ότι ο αποκωδικοποιητής του Sky+ δεν μπορεί να καταγράφει περιεχόμενο βίντεο από οποιαδήποτε άλλη εξωτερική πηγή, δεν μπορεί να κάνει αναπαραγωγή βίντεο από εξωτερικά μέσα - όπως DVD ή βιντεοκασέτες - και δεν είναι σε θέση να καταγράψει το περιεχόμενο βίντεο σε εξωτερικά μέσα . Ο αποκωδικοποιητής του Sky+ HD είναι αυτή τη στιγμή η στάνταρ συσκευή που δίνεται στους νέους συνδρομητές του αγγλικού Sky.

Πηγή: broadbandtvnews.com